Sensor Data Ingestion Interface (SDII)
Deprecated
Sensor Data Ingestion Interface Data Specification

Vehicle​Meta​Data​.​Vehicle​Height​Detail​.​Longitudinal​Vehicle​Height​Reference​Point​Enum

Enumeration Details

  • 0 : LONGITUDINAL_VEHICLE_HEIGHT_DETAIL_TYPE_UNDEFINED
  • 1 : LONGITUDINAL_VEHICLE_HEIGHT_DETAIL_TYPE_FRONT
  • 2 : LONGITUDINAL_VEHICLE_HEIGHT_DETAIL_TYPE_MIDDLE
  • 3 : LONGITUDINAL_VEHICLE_HEIGHT_DETAIL_TYPE_REAR